Arbeid en fysiotherapie

Arbeid en fysiotherapie

De fysiotherapeuten gericht op arbeid in het Fynon gebied houden zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. Therapeuten die zich vooral bezig houden met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer, maar ze kunnen zich ook richten op het bedrijf en deze van adviezen voorzien.

 

Fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij de zorggroep Fynon, voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria om arbeidsrelevante klachten te kunnen beoordelen. Aandacht voor functie- taak- en handelingsanalyse en werkgebonden factoren zijn daar een belangrijk onderdeel van.

 

Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De fysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van; primaire, secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie.
De specialistische fysiotherapeut zal zich zo veel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De fysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfartsen, arboadviseurs, verzekeringsartsen en kantoor- en ergonomie leveranciers.

 

Belangrijke doelen zijn onder andere verzuimpreventie, verzuimreductie, kosten besparing, vroegtijdige signalering, behouden vitaliteit en gezondheid van medewerk(st)ers.

 

Bundelen van krachten op het gebied van ergonomie

De ervaring van onze arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten koppelen we met de deskundigheid van kantoorleveranciers om te komen tot een optimale oplossing. Ontwikkelingen in de ergonomie gaan snel en door samen te werken zijn we altijd op te hoogte en kunnen we snel en effectief te werk gaan.

Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat van Fynon.