Sociaal domein / WMO

WMO/ sociaal domein.

Vitale inwoners, dat willen we allemaal. Vanuit dit gezamenlijke doel is in het Vechtdal een nauwe samenwerking ontstaan tussen de fysiotherapie en Samen Doen. Aanjagers van deze ontwikkeling zijn de organisaties fysiotherapie praktijken Noord Oost Nederland (FyNON). “In een eerste verkennend gesprek zagen we directe raakvlakken en besloten we om niet te blijven overleggen, maar om in actie te komen. Dit resulteerde in de afspraak om een gezamenlijk spreekuur te houden, zowel in Hardenberg als in Slagharen”, aldus Carla Mastenbroek van FysioTotaal uit Hardenberg.

Momenteel draait in de gemeente Hardenberg/Ommen een pilot van een half jaar waarbij een fysiotherapeut 1x per maand aanwezig is bij de Samen Doen inloopspreekuren. Begeleiders en cliënten kunnen zich melden in het wijkgebouw waar een fysiotherapeut aanwezig is voor eerste adviezen en/of onderzoek.

 

Eerste kennismaking:

Dinsdag 25 oktober hebben de fysiotherapeuten en medewerkers van Samen Doen met elkaar kennis gemaakt tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. “Dit leverde direct levendige gesprekken op. Er is een duidelijke meerwaarde om samen te werken”, vertelt Els Lettink van Samen Doen-team Hardenberg. Voorbeeld van de meerwaarde is een situatie waarbij de fysiotherapeut thuis komt bij mensen en merkt dat er meer ondersteuning nodig is, maar de inwoner Samen Doen nog niet kent. Dan kan de fysiotherapeut direct Samen Doen betrekken. Andersom kunnen medewerkers van Samen Doen direct de fysiotherapeut raadplegen als mensen problemen hebben met bewegen. “De pilot is voor mij nu al geslaagd”, zei één van de fysiotherapeuten tijdens de kennismaking in het gemeentehuis. “Alleen al door elkaar nu te leren kennen en te weten wat we doen kunnen we elkaar versterken.”

 

Evaluatie:

Medio januari vind een tussentijdse evaluatie plaats en eind april staat een eindevaluatie gepland. Hopelijk kunnen we nadien de pilot een goed vervolg geven in andere gemeenten. Er lopen contacten met het KNGF en de Hogeschool van Groningen om studie te doen naar een onderzoeksvraag die gericht is op kosten besparing in het sociaal domein (WMO) door inzet van de deskundigheid van de fysiotherapie.