Arbeid en fysiotherapie

Verzuimpreventie:

Heeft u of uw medewerker rug-, schouder of nekklachten? Of zijn er meerdere medewerkers met soortgelijke klachten op de afdeling? Een goede instelling van de werkplek is van essentieel belang om deze klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen.

Met een werkplekonderzoek kijken we naar de huidige situatie (qua werkplek en lichamelijke mogelijkheden) en hoe deze is te verbeteren. Er wordt gekeken of een (ergonomische) aanpassing positief bijdraagt aan het verminderen van de klacht, het verbeteren van de productiviteit en het welbevinden van u of uw medewerker.

Het gemiddeld aantal dagen dat iemand verzuimt ten gevolgde van fysieke klachten is 10,2 dagen per jaar. Dit is al gauw 2500,- tot 3000,- kosten per medewerker per jaar.

Bundelen van krachten op het gebied van ergonomie:

De ervaring van onze arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten koppelen we met de deskundigheid van kantoorleveranciers om te komen tot een optimale oplossing. Ontwikkelingen in de ergonomie gaan snel en door samen te werken zijn we altijd op te hoogte en kunnen we snel en effectief te werk gaan.

Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat van Fynon.