Algemene ledenvergadering 10 april

Algemene ledenvergadering 10 april

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Vergadering op woensdag 10april! We blikken terug op de belangrijkste activiteiten van het jaar 2023, wat hebben we bereikt? En we leggen verantwoording af over de financiën. Uiteraard kijken we naar de toekomst, want er zijn nieuwe ontwikkelingen:

 • Tijdens de laatste ALV op woensdag 18 oktober hebben de leden ingestemd met het oprichten van de nieuwe multidisciplinaire samenwerkingsorganisatie Paramedie Groot IJssel-Vecht. Fynon en DiHaZ, de vereniging Diëtisten Hardenberg en Zwolle hebben met dit mandaat vervolgstappen gemaakt bij het inrichten van de organisatie. Wat is de stand van zaken?
 • De Praktijk Voor de Toekomst en de IZA. Wat beweegt ons naar de toekomst? Gastspreker Nanette Egberts, directeur externe relaties bij SKF, vertelt.
 • Ontwikkelingen met betrekking tot de GLI – Samen Sportief in Beweging (SSIB), de contractering Leefstijl-HUB en in algemene zin de inzet van alle GLI-programma’s in onze regio.

Algemene ledenvergadering

 • Datum: Woensdag 10 april
 • Tijd: Inloop 18:30 uur
 • Locatie: Ontmoetingscentrum ‘het Anker’
 • Adres: Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle
 • Online aansluiten? Aansluiten via Teams kan ook. Bij jouw aanmelding horen we graag of je daar gebruik van wilt maken. Op de dag van de ALV krijg je van ons een linkje toegestuurd!
Meld je nu aan!

Programma

 • 18:30 uur: Inloop
 • 19:00 uur: Start ALV – welkom
 • 19:15 uur: Gastspreker Nanette Egberts
 • 21:00 uur: Afsluiting met een drankje

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Gastspreker Nanette Egberts, directeur externe relaties bij SKF, praat ons bij over ‘De Praktijk Voor de Toekomst’. Als fysiotherapeut zijn we bij uitstek in staat om een toonaangevende positie in te nemen bij de versterking van de eerste lijn. Wat zijn de maatschappelijke vraagstukken en problemen? En hoe kunnen we daar een rol bij innemen?
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Fynon d.d. 18 oktober 2023
 5. Terugblik activiteiten 2023
 6. Financiën (zie informatie hieronder)
 7. Voorstel bestuur: herbenoeming voorzitter Sylvia Bloemers
 8. Stand van zaken actuele onderwerpen
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

Aanvulling Financiën

 • Jaarcijfers 2023
 • Kascontrole 2023
 • Begroting 2024
 • Decharge penningmeester
 • Benoemen kascommissie

Jouw inbreng is van belang!

Kom jij ook? De ALV is een uitgelezen moment om met elkaar van gedachten te wisselen. Wij hopen je te begroeten op deze inspirerende avond waar jouw inbreng voor de zorggroep van de toekomst, van groot belang is!