Positieve Gezondheid

Gezondheid wordt tegenwoordig gezien als het vermogen je aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven (Machteld Huber – 2011). Deze brede benadering van gezondheid geniet inmiddels bekendheid als het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Fynon wil de Positieve Gezondheid en de instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld invoeren, om te beginnen in het zorgtraject GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie).