Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Met een GLI werken volwassenen (vanaf 16 jaar) aan gezonde voeding, gezond bewegen en het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Het belangrijkste doel is overgewicht te verminderen. Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor, en volwassenen met obesitas kunnen deelnemen aan de GLI. Centraal in het programma staat het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl. 

 Deelname aan het GLI programma duurt twee jaar en bestaat uit de deelprogramma’s ‘voeding’, ‘bewegen’ en ‘gedragsbehoud’. Het programma omvat zowel individuele afspraken als groepsbijeenkomsten. Deelnemers (maximaal 12) worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten. We volgen het programma ‘Slimmer’. Meer informatie hierover vindt u op de website: www.nogslimmer.nl.   

Fysiotherapeuten/leefstijlcoaches die zijn aangesloten bij zorggroep Fynon, voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Zij werken volgens de afspraken in de handleiding en zijn specifiek geschoold voor het GLI programma Slimmer. Daarnaast hebben fysiotherapeuten/leefstijlcoaches die aangesloten zijn bij Fynon een goede samenwerking met de huisarts, diëtiste en de buurtsportcoach/beweegmakelaar. Fynon kan hierin een ondersteunende en faciliterende rol in spelen.

Fynon kent in de regio’s verschillende fysiotherapeuten/leefstijlcoaches die hierin geschoold zijn. Binnenkort treft u hier de link met de verwijzing waar de GLI uitgevoerd wordt.

Meer informatie nodig? Neem contact op!

 

 

Bestanden GLI

PowerPoint informatiebijeenkomst GLI in de regio

praktische documenten (inlog)