Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Met een GLI werken volwassenen (vanaf 16 jaar) aan gezonde voeding, gezond bewegen en het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Het belangrijkste doel is overgewicht te verminderen. Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor, en volwassenen met obesitas kunnen deelnemen aan de GLI. Centraal in het programma staat het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl. 

Deelname aan het GLI programma duurt twee jaar en bestaat uit de deelprogramma’s ‘voeding’, ‘bewegen’ en ‘gedragsbehoud’. Het programma omvat zowel individuele afspraken als groepsbijeenkomsten. Deelnemers (maximaal 12) worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten. Deelnemers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen dit vergoed van hun zorgverzekeraar. Er zijn verschillende, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende GLI-progamma’s. Fynon is contracthouder en fasciliteert de progromma’s SLIMMER, Samen Sportief in Beweging en Cool. Informatie over de verschillende GLI-programma’s kunt u vinden op de RIVM-website RIVM gecombineerde leefstijlinterventie

Fysiotherapeuten/leefstijlcoaches die zijn aangesloten bij zorggroep Fynon, voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Zij werken volgens de afspraken in de handleiding en zijn specifiek geschoold in de betreffende GLI programma’s. Daarnaast hebben fysiotherapeuten/leefstijlcoaches die aangesloten zijn bij Fynon een goede samenwerking met de huisarts, diëtiste en de buurtsportcoach/beweegmakelaar. Fynon kan hierin een ondersteunende en faciliterende rol spelen.

Fynon kent in de regio’s verschillende fysiotherapeuten/leefstijlcoaches die hierin geschoold zijn. In ons ledenoverzicht kunt u zoeken naar aangesloten GLI-deelnemers.

GLI met een PLUS heeft Positieve gezondheid als uitgangspunt

In het Vechtdal-gebied zijn Vitaliteitsteams aan de hand van de gecombineerde leefstijlinterventie GLI begonnen aan een traject gebaseerd op het principe van Positieve Gezondheid. Deelnemers worden begeleid naar een gezondere leefstijl en een verbeterde (ervaren) gezondheid. Het is een pilotstudie waarin verschillende partners samen optrekken uit het zorgdomein, de publieke gezondheid en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Allemaal partners die meedenken en –werken in dit initiatief. Meer informatie vind u in de bijlage: GLI met een Plus

Meer informatie nodig? Neem contact op!

 

Bestanden GLI

GLI met een Plus (PDF)

PowerPoint informatiebijeenkomst GLI in de regio

praktische documenten (inlog)