Hart- en vaatziekten

Hart- en vaataandoeningen en fysiotherapie? Een logische combinatie!

De Hartstichting is actief in het verspreiden van informatie over gezond bewegen. Kijk maar eens in hun folder. Hier wordt uitleg gegevens rond wat u zelf kunt doen, wanneer u gezond wilt blijven. Maar wat als u herstellende bent? Wat mag wel en wat niet? Is het veilig te bewegen?

In een revalidatie traject wordt kortdurend begeleiding gegeven om daarna te worden verwezen naar de gespecialiseerde fysiotherapeut. Fynon biedt de kennis en omgeving om veilig te herstellen naar zelfstandig bewegen.

 

De Fynon fysiotherapeut werkt samen met de andere zorgverleners om u heen.

 

 

Bestand

Document