Over Fynon

Ruim 100 aangesloten fysiotherapie praktijken

De Coöperatie Zorggroep Fysiotherapie Noord Oost Nederland (FyNoN) is een (monodisciplinair) samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio’s Drenthe, Zwolle e.o., Hardenberg e.o. en Flevoland met ruim 100 aangesloten fysiotherapie praktijken.

Vanuit een toonaangevend regionaal netwerk in Noord Oost Nederland bieden wij specifieke en hoogwaardige fysiotherapeutische producten aan patiënten. De organisatie positioneert zich als natuurlijke ketenpartner in het steeds veranderende speelveld van de gezondheidszorg.

Fynon richt zich op het positioneren in het medische domein waarbij praktische toepassing van onze producten en diensten ons kerndoel is. Fynon richt zich op de verbindingen tussen 1e-lijn en 2e-lijn en bevordert samenwerking.

Fynon is een netwerk met praktijken die onderdeel zijn van de integrale zorg en die kundig en bekwaam zijn en deze uitvoering zal Fynon dan ook kunnen borgen. Fynon staat voor snelle, kundige en efficiënte zorg vlakbij huis. Fynon biedt daarmee laagdrempelige kwalitatieve (chronische) zorg.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Zorg volgens actuele richtlijnen en afspraken met ketenpartners, uniform, toetsbaar en transparant.
  • Aanspreekpunt voor collega’s en andere strategische partners in het kader van de (chronische) ketenzorg.
  • Gegarandeerde kwaliteit van zorg aan de patiënt en organisatorische efficiëntie.
  • Contacten met steakholders, verwijzers en samenwerkingspartners.

Fynon is een netwerk met professionals, die gezamenlijk protocollen maakt en gezamenlijk naar buiten treedt naar hun stakeholders en samenwerkingspartners. Samenwerking, scholing en ondersteuning in het dagelijks proces staan voorop.

Open netwerk

Bij Fynon is iedereen vrij om zich aan te sluiten ongeacht lidmaatschap KNGF, Keurmerk, Health groep, Pluscertificering etc. Ook is aansluiting ongeacht gebruik en keus EPD (elektronische patiënt dossier) leverancier mogelijk.

Wat biedt Fynon:

  • samenwerking op het gebied van diverse chronische doelgroepen
  • hantering van de eisen van de beroepsgroep bij de diverse zorgproducten
  • nieuwe zorgproducten binnen de kerngebieden Care, Cure en Preventie, zoals WMO, oncologie en arbeidsgerelateerde klachten.

Is Fynon ook iets voor uw praktijk? Meldt u hier aan of vraag informatie op via het contactformulier.

Wat betekend Fynon voor de deelnemende fysiotherapiepraktijk?

Lees dat hier.