Waarom lid worden van Fynon?

Fynon brengt patiënten en fysiotherapiepraktijken bij elkaar en faciliteert fysiotherapeuten in het leveren van de beste zorg.

Dit doet Fynon door:

  • Het onder de aandacht brengen van lid zijnde fysiotherapiepraktijken bij zowel patiënten als verwijzers.
  • Het ontwikkelen van zorgtrajecten en het delen van bijbehorende kennis zoals zorgplannen, protocollen en handleidingen met leden.
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor leden, waar kennis en kunde wordt gedeeld.

Wanneer u zich als fysiotherapeut aansluit bij Fynon maakt u deel uit van een kennisnetwerk van fysiotherapeutische professionals gespecialiseerd in met name chronische aandoeningen.

Uw kennis blijft hierdoor up-to-date, het dagelijks proces wordt makkelijker gemaakt, u staat bekend als gespecialiseerde zorgverlener en u maakt een grotere patiënten toestroom mogelijk.

Hoe doet Fynon dit?

  • Fynon zet werkgroepen op per zorgspecialisatie;
  • Vanuit deze werkgroepen organiseren we netwerken en zorgtrajecten. In een zorgtraject worden afspraken gemaakt met verwijzers over wie welke zorg levert en wanneer. Als lid wordt uw praktijk opgenomen in zo’n zorgtraject.
  • We onderhouden contacten met stakeholders die bij dit zorgtraject horen, zoals ziekenhuizen, huisartsen coöperaties en zorgverzekeraars.
  • We organiseren netwerkbijeenkomsten voor lid zijnde fysiotherapiepraktijken. Op deze avonden wordt kennis en kunde met elkaar gedeeld.
  • Fynon is gesprekspartner van de huisartsen coöperatie Medrie.

Bekijk de soorten lidmaatschappen.

Bekijk de afspraken met Medrie