Kwaliteit en borging

Kwaliteit:

Een van de belangrijkste aspecten in het onderhoud van de kwaliteit van zorg is het hanteren van een kwaliteitssysteem. Middels een kwaliteitssysteem blijft onder meer deskundigheid, kwaliteit van handelen, toepassing van wetenschap en ontwikkelingen in de zorg update en geborgd.

Kwaliteitssysteem:

Fynon maakt voor het garanderen van de basis kwaliteit gebruik van de PDCA kwaliteitscirkel van  E. Deming.  Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld monodisciplinaire verbeteringen doorgevoerd worden die nodig zijn naar aanleiding van uitkomsten van evaluaties en visitaties. Daarnaast wordt de ketenkwaliteit getoetst, zodat duidelijk blijft dat alle ketenpartners de afgesproken kwaliteit leveren.

De kwaliteitscirkel van E.W. Deming

Basis kwaliteitseisen:

Het huidig kwaliteitsniveau borgt dat de deelnemende praktijken minimaal voldoen aan de basis kwaliteitsnormen van Fynon.

 • handtekening van deelname (bij inschrijving)
 • eisen behorende bij afgenomen zorgtrajecten
  • opleidingseisen
   • basisscholing
   • reanimatie
   • verplichte bijscholingen
  • inrichtingseisen
  • deelname aan refereer- en netwerkavonden
  • kwaliteitsborging
  • beschikking over het meest recente zorgprotocol (Fynon keurmerk)
  • aantoonbaar en systematisch gebruik (in EPD) van het volledige zorgprotocol (Fynon keurmerk)
  • waarneemregeling in geval van ziekte bij de uitvoerende therapeut

Wanneer de praktijk functioneert op minimaal het niveau van de criteria beheersaudit (Zilverenkruis, HCA), gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De praktijk maakt in haar managementreview en op de website inzichtelijk dat zij aangesloten is bij Fynon.

 

Zie voor een volledige lijst toetsingscriteria’s het document Zorggroepscan Fynon.

Benchmarking data:

Per eind 2017, begin 2018 voldoet een aangesloten praktijk aan data upload en benchmarking (Fynon-filter) bij CKR (LDF) of Keurmerk

Controle kwaliteitssyteem:

De kwaliteitsborging geschiedt middels onder meer:

 • aanwezigheid verplichte refereer- en netwerkavonden (praktijk kan afvaardiging sturen)
 • periodiek indienen van het zelfevaluatieformulier ’toetsingscreiteria’ ten behoeve van kwaliteit en borging
 • controle data benchmarking >2018