Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Fynon heeft het doel het gedachtengoed Positieve Gezondheid en de instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld te implementeren in de regio. Gezondheid wordt al lang niet meer gezien als alleen de afwezigheid van ziekte. We werken steeds meer met een brede benadering van gezondheid. Op de vraag hoe we nu de effecten kunnen meten van gezondheid t.a.v. de behandelingen, leefstijl en sociale interventies bestaat er een wetenschappelijk onderbouwd én praktisch toepasbaar meetinstrument. Fynon heeft het Projectplan Positieve Gezondheid uitgeschreven waarmee we dit gevalideerde meetinstrument vooreerst gaan inzetten bij cliënten die gebruik maken van de GLI in de regio.