Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Diabetes Mellitis is een aandoening waarbij de eigen insuline aanmaak niet meer opweegt tegen de vraag. De laatste decennia verandert ons voedingspatroon, ons beweeggedrag en ons lichaamsgewicht zodanig, dat er steeds meer patiënten met DM type II bijkomen. En heb je eenmaal DM, dan versterkt het zichzelf ook nog eens door gevolgen, die de ziekte met zich meebrengt.

Bewegen is een noodzaak! Samen met dieet en gedoseerde medicatie kan er gestart worden met terugdringen van de verschijnselen door te gaan bewegen.

“Bewegen met een persoonlijke coach is zoveel makkelijker, leuker en meer motiverend”

“Samen bewegen in een groep werkt!”

Kijk maar eens wat de Diabetes Challenge heeft bereikt.

 

Uw fysiotherapeut is een persoonlijke coach, veelal betaald door de zorgverzekeraar. Vraag een Fynon fysiotherapeut of u ook in aanmerking komt. U bent dan vergewist van begeleiding, die deel uitmaakt van de groep zorgverleners om u heen!

 

Extra informatie via het Diabetesfonds: “Wat iedereen moet weten over DM”