Voorwaarden lidmaadschap

Wat verwacht Fynon van leden?

Fynon maakt zich sterk om de beste zorg te leveren aan patiënten. Daarom dienen aangesloten praktijken aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande eisen binnen onze beroepsgroep.

De opgestelde eisen en criteria zijn opgesteld in goed overleg en breed bediscussieerd en getoetst op toepasbaarheid.

Om als Fynon lid opgenomen te worden in een zorgtraject dien je als praktijk te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Implementatie van de KNGF richtlijn;
  • Indien nodig zelf actief samenwerkingen aangaan met andere (zorg)partijen (bijvoorbeeld: diëtist);
  • Voldoen aan de inrichtingseisen van het specifieke zorgtraject. Bekijk deze bij zorgtrajecten;
  • U dient het zorgtraject op te nemen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
  • U dient deel te nemen aan het kennisnetwerk. Dit betekent concreet: het bijwonen van netwerkbijeenkomsten.

Open netwerk

Bij Fynon is iedere fysiotherapiepraktijk vrij om zich aan te sluiten ongeacht lidmaatschap KNGF, Keurmerk, Health groep, Pluscertificering, etc. Ook is aansluiting ongeacht gebruik en keus EPD (elektronische patiënt dossier) leverancier mogelijk.