ALV met spreker Ferry Koper

ALV met spreker Ferry Koper

Op 23 november vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fynon plaatst in Het Anker in Zwolle.

Het bestuur is verheugd dat Ferry Koper tijdens deze ALV de nodige inzichten geeft en handvaten biedt voor een bestendige, gezonde bedrijfsvoering. Ferry Koper is eigenaar van adviesbureau VDVK, epidemioloog, oud-regiodirecteur Federatie Medisch Specialisten, zorgvernieuwer KNMP, initiator nationale preventieconferentie Alles is Gezondheid en gesprekspartner voor ZN, zorg, welzijn en overheid op gebied van preventie en zorgvernieuwing. Hij spreekt over zijn bijdrage:

‘De toekomstige positie van de fysiotherapeut in het regionale landschap van gezondheid en zorg’.

 

Vooruitblikken op het jaar 2023

Onze leden worden op de hoogte gebracht van de lopende zaken in de regio. We bespreken de voortgang met betrekking tot de verschillende zorgtrajecten en blikken vooruit op het jaar 2023. Wat bepaald de toekomst voor fysiotherapeuten? En wat betekent dit voor onze zorggroep? We lezen dagelijks op social media en in de krant de toenemende zorg en weerstand rondom de tarifering en contractering. En terecht! Fysiotherapeuten werken al jaren onder de kostprijs. De zorgvraag is enorm, het personeelstekort loopt op en de kosten rijzen de pan uit. Met het Integraal Zorg akkoord (IZA) in het vooruitzicht is het zoeken naar de beste strategische keuze voor jou als therapeut, voor de praktijk en niet in de laatste plaats voor de patiënt. Kortom, we staan voor flinke uitdagingen!