CNZ-netwerk werkt aan richtlijnen coronavirus

CNZ-netwerk werkt aan richtlijnen coronavirus

Het is duidelijk dat de impact van het coronavirus voor de slachtoffers en omgeving groot is. Het invaliderende karakter is overduidelijk en revalidatie in veel situaties noodzakelijk. Mogelijk zal de vraag naar fysiotherapeutische zorg op dat punt toenemen.

Het longnetwerk van Fynon (CNZ) zal deze uitdaging aangaan, zich realiserende dat er veelal nieuwe competenties nodig zijn (inzicht in pathologie, methode en besmettingsrisico’s).

Op dit moment wordt er intensief gewerkt aan de condities waaronder de revalidatie kan en mag plaatsvinden in samenwerking met Isala, 1e-lijn huisartsen en de 3e-lijn. De werkgroep zal volgende week richtlijnen voor opvang en behandeling van COVID-19 revalidanten delen met de bij het CNZ-netwerk aangesloten praktijken.

Reguliere Netwerkavond CNZ verplaatst naar september

De reguliere netwerkavond van het CNZ wordt naar september doorgezet.
We hebben nu een optie op 28 september. Nadere berichtgeving hierover volgt zodra het bekend is. Dit heeft te maken met het onderwerp van de avond ‘nieuwe richtlijn COPD’, die later gepubliceerd wordt dan verwacht.

Corona gerelateerde links: 

KNGF:

https://www.kngf.nl/kennisplatform/themas/corona-covid-19

https://vhvl.kngf.nl/Corona

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/coronavirus/aanbevelingen-covid-19-fysiotherapie-post-ziekenhuis_final-version-april-3-2020_nl-vertaling-v3.pdf

RIVM:

https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis