Ketenaanpak valpreventie

Ketenaanpak valpreventie

Valincidenten kunnen ernstige gevolgen hebben, met name voor ouderen. Als zorgprofessionals spelen fysiotherapeuten een cruciale rol in het verminderen van het risico op vallen en het bevorderen van de veiligheid van cliënten. Bij de ketenaanpak valpreventie gaat het om een gecoördineerde en integrale benadering. Het omvat samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsinstanties, gemeente en zorgverzekeraar om een allesomvattende strategie te ontwikkelen en uit te voeren. Gemeenten hebben de opdracht gekregen binnen het GALA om de valpreventie te implementeren. De gemeenten in onze regio trekken hier samen in op, en op lokaal niveau zijn er ook al mooie aanpakken ontwikkeld en geïmplementeerd.

Vanaf 2024 wordt voor ouderen met een hoog valrisico een valpreventieve interventie – uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut – vergoed vanuit de basisverzekering. De deelnemer moet wel rekening houden met de kosten van het eigen risico. Op korte termijn wordt meer uitsluitsel verwacht vanuit zorgverzekeraars welke beweeginterventies zij exact zullen vergoeden. Gemeenten dienen de overige erkende valpreventie beweeginterventies vanuit GALA middelen zelf in te kopen.

Ga aan de slag!

Ben jij van plan om aan de slag te gaan met valpreventie? Maar mis je nog de juiste scholing?

De ketenaanpak omvat het implementeren van erkende beweeginterventies, zoals:

Tegelijkertijd wordt educatie verstrekt aan zowel de ouderen zelf als hun verzorgers over het belang van regelmatige lichaamsbeweging, veilige omgevingen en het herkennen van risicofactoren. Fynon gaat verschillende scholingen inkopen. Daarom horen wij graag of je van plan bent aan de slag te gaan met valpreventie en of je belangstelling hebt om deel te nemen aan één- of meerdere trainingen. Heb je interesse? Stuur ons dan vóór 15 maart as. een mail via info@fynon.nl.

Goed om te weten, dat de drie erkende beweeginterventies verschillend zijn van opbouw en daarmee ieder geschikt zijn voor een specifieke doelgroep. Het is wenselijk dat de verschillende interventies beschikbaar zijn in een gemeente. Onderlinge afstemming met collega praktijken is daarom best handig!

Meer informatie over valpreventie