Laatste nieuws maart 2023

Laatste nieuws maart 2023

De ontwikkelingen inzake Passende Zorg, onze focus op verbinding en samenwerking in de regio krijgt geleidelijk vorm en inhoud. In onze vorige nieuwjaar-nieuwsbrief hebben we enkele contouren geschetst, mede geïnspireerd door onze gastspreker Ferry Koper over het Integraal Zorgakkoord (IZA). In de kern willen we een stevig fundament bouwen voor een toekomstbestendige regionale organisatie. We zien het als een reis met een route en een te ontvouwen kaart. Op deze routekaart staan de volgende onderwerpen:

  • Vooraankondiging ALV op woensdag 12 april
  • Wat is de stand van zaken rondom het Artrosenetwerk?
  • Netwerkavond CNZ/HNZ op donderdag 13 april
  • Functie Traject coördinator
  • Van een monodisciplinaire naar multidisciplinaire organisatie
  • Een nieuwe loot aan de boom: de Werkgroep Geriatrie

Vooraankondiging ALV op woensdag 12 april

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Vergadering op woensdag 12 april! We blikken terug op de belangrijkste activiteiten van het jaar 2022, wat we hebben bereikt en we leggen verantwoording af over de financiën. Uiteraard kijken we naar de toekomst; de ALV is een uitgelezen moment om met jou van gedachten te wisselen.

We zien je graag!
Wij hopen je te begroeten op deze inspirerende avond waar jouw inbreng voor de zorggroep van de toekomst, van groot belang is! We komen binnenkort met het volledige programma.

Datum: Woensdag 12 april
Tijd: Inloop 19:00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum ‘het Anker’
Adres: Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle
Online: Online via Teams aansluiten kan ook. Bij jouw aanmelding horen we graag of je daar gebruik van wilt maken. Op de dag van de ALV krijg je een linkje toegestuurd!

Meld je direct aan!

Wat is de stand van zaken rondom het Artrosenetwerk?

De ontwikkelingen in het artrosenetwerk gaan stap voor stap. Als gezegd en geschreven vergt het formeren van het netwerk en het concrete product meer tijd dan voorzien. Een goed samenspel tussen specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en de zorgverzekeraar is een vereiste voor het welslagen van dit netwerk. Alle betrokken partijen nemen zorgvuldigheid in acht met de overtuiging dat er een breed gedragen product uit de koker komt.

Inspirerend voor onze eigen aanpak zijn de voorbeelden van Beweegzorg Noordwest in Alkmaar en Beweegzorg Noord in Groningen. Laatstgenoemde heeft een zorgpad uitgewerkt aan de hand van twee stappen waarbij GLAD als basis is gebruikt, er is stuk noordelijke kennis aan toegevoegd. Zelfmanagement en Leefstijl zijn belangrijke onderdelen in het protocol. Op twee plaatsen gaat een pilot draaien; in Meppel en in Appingedam. Jeroen Klein, lid van de werkgroep Artrose en fysiotherapeut bij Primalife in Meppel, komt ons tijdens de ALV meer vertellen over de pilot en het gewenste artrose traject.

Netwerkavond CNZ/HNZ op 13 april

De CNZ/HNZ werkgroep heeft een interessante bijeenkomst in de planning op donderdag 13 april. Longarts Paul Hendriks en verpleegkundig specialist Marleen Joxhorst zijn gevraagd als gastsprekers op het thema ILD (interstitiële longziekten). Wij verwachten een inspirerende bijeenkomst waarbij voldoende tijd is ingeruimd voor het stellen van vragen en om kennis en ervaring uit te wisselen. Na de pauze wil de werkgroep met de aanwezigen in gesprek over de ontwikkelingen aangaande de erkenning van het COPD-netwerk. Accreditatie wordt aangevraagd.

We zien je graag!
Graag vóór 6 april aanmelden in verband met het regelen van de catering, mét vermelding van het KNGF-relatienummer en/of voor het SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie) het BIG nummer.

Datum: Donderdag 13 april
Tijd: Inloop 19:15 uur met koffie/thee – programma 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Gebouw M (Mondriaan) – Mondriaan 5.001 / F_A-5.013
Adres: Dokter van Deenweg 1, 8025 BP Zwolle
Parkeren: Isala P2 (ingang Dr. Spanjaardweg), betaald parkeren. Zie plattegrond Isala

Meld je direct aan!

Functie Traject coördinator

In de nieuwbrief van het najaar 2022 heeft Annelien Tromp zich aan jullie voorgesteld als de nieuwe traject coördinator per 1 januari. We waren zeer verheugd dat we met Annelien een opvolger hadden gevonden voor Hetty Timmerman. Helaas moeten we berichten dat Annelien zich heeft teruggetrokken. Ze is in november bevallen van een gezonde 2e dochter en al snel kwam het besef dat haar werkzaamheden als praktijkverpleegkundige, de dynamiek van een jong gezin weinig ruimte laat voor het invullen van taken als traject coördinator. Hoewel spijtig voor onze organisatie kunnen we haar afweging goed begrijpen. In de uitvoering van onze zorgtrajecten liggen hierdoor extra taken bij het bestuur. We hopen dan ook dat we op korte termijn een nieuwe kandidaat aan jullie kunnen voordragen. Uiteraard berichten wij hierover per mail en/of nieuwsbrief.

Van een monodisciplinaire naar een multidisciplinaire organisatie?

Tijdens de najaar-ALV van 2022 waren we in goed gezelschap van Dirkje van Asselt, Geralda Perdon en Miranda Kienhuis, diëtisten met wie wij een uitstekende samenwerking hebben opgebouwd. We hebben de handen in elkaar geslagen op het GLI-zorgtraject, het is Passende Zorg in uitvoering. De contourschets van het IZA (samenwerkingsverbanden, de regionalisering etc.) lijkt een papieren monster, maar onze samenwerking met de diëtisten laat zien dat doelstellingen haalbaar zijn. Voor ons, ook voor hen is het de dagelijkse werkelijkheid.

Hier blijft het niet bij, ook binnen andere zorgtrajecten ontstaat ‘kruisbestuiving’ met de diëtiek en we verwachten op termijn dat andere partners in de paramedie gaan aansluiten. Fynon is nog altijd een monodisciplinaire zorggroep, maar onze oriëntatie is duidelijk multidisciplinair. We hebben dit in de vorige nieuwsbrief al besproken. We onderzoeken welke vorm het meest geschikt is om van onze monodisciplinaire organisatie een multidisciplinaire organisatie te maken. Tijdens de ALV komt dit onderwerp zeker terug!

Een nieuwe loot aan de boom: de Werkgroep Geriatrie

Fynon heeft onlangs kennis gemaakt met een grote groep, bevlogen geriatrie-fysiotherapeuten van het Geriatrie Netwerk Zwolle. Het netwerk wil graag een professionaliseringsslag maken, en verwacht dat Fynon daarbij kan helpen. Zij willen hun netwerk verder uitrollen en gefaciliteerd worden in een stuk scholing, ondersteuning bij het organiseren van netwerkavonden, kwaliteitsborging maar ook de contacten met andere zorgdisciplines en gemeenten uitbreiden. Tijdens de kennismaking kwamen verschillende vragen aan bod:

Wat kan Fynon ons bieden? Wat zijn de voordelen? Kunnen we gebruik maken van de structuur van Fynon binnen ons bestaande netwerk? Ook waren er vragen van de tweede- en derdelijns fysiotherapeuten en oefentherapeuten over het lidmaatschap bij Fynon. Ook zij kunnen aansluiten bij Fynon en betalen hun lidmaatschap in de vorm van een wederdienst, door bijvoorbeeld hun locatie beschikbaar te stellen en de catering te verzorgen voor scholing en netwerkavonden.

Een tweede gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij we de intentie hebben uitgesproken om de weg samen te verkennen. Tijdens de ALV horen we graag jullie mening hierover!