Peerreview: Een onmisbaar leer- en ontwikkeltraject

Peerreview: Een onmisbaar leer- en ontwikkeltraject

Vanaf 2024 organiseert Fynon voor haar leden de samenstelling van peerreview- of intervisiegroepen. In de afgelopen jaren hebben een aantal praktijken dit onderling in onze regio al afgesproken. Het zijn groepen die ingedeeld zijn op basis van aandachtsgebieden of specialismen van therapeuten. Omdat steeds meer praktijken zich hebben aangemeld heeft de organisatie besloten om dit bij zorggroep Fynon onder te brengen.

Naast deze monodisciplinair georiënteerde groepen is Fynon met Stichting Keurmerk in gesprek om deelname aan multidisciplinaire peergroepen mogelijk te maken. Bij een aantal modules is dat heel goed denkbaar: bijvoorbeeld rondom de thema’s: ‘bevorderen van gezondheid van kwetsbare mensen in de wijk’ of ‘innoveren; doen waar we al zo lang op wachten’.

“Een goed doordacht leer- en ontwikkeltraject voegt niet alleen waarde toe aan het groeiproces van de professional, maar draagt ook bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënt/inwoner.”

Het is van groot belang dat de zorg voor onze cliënten op de juiste plaats gebeurd. Daar hebben we onze samenwerkingspartners bij nodig. In het Vechtdal bijvoorbeeld, waar we met Vitaliteitsteams uitvoering geven aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie, daar wordt in multidisciplinaire teams gewerkt met leefstijlcoach/fysiotherapeut, diëtist, sportcoach en een professional van welzijn. Om succesvol te navigeren, hebben we elkaar als zorg- en welzijnsprofessionals nodig maar ook focus. Deze focus gaat hand in hand met een andere kijk op gezondheid, waarbij het niet alleen gaat om afwezigheid van ziekte, maar om het bereiken van een algeheel welzijn en goede gezondheid van mensen. Bij dit proces van groei en verandering gaat het om kennisdeling maar zeker zo belangrijk; het samenwerken binnen een netwerk. Binnen het leer- en ontwikkeltraject gaan professionals vanuit verschillende vakgebieden van elkaar leren. Continue leren en verbeteren zijn immers de uitgangspunten van ons kwaliteitsdenken.

Over peerreview systematiek

Peerreview is een proces waarbij het werk van een therapeut wordt beoordeeld door experts uit hetzelfde vakgebied of rondom een zelfde doelgroep. De peerreview-systematiek is bedoeld om de kwaliteit, validiteit en relevantie van het werk te waarborgen. Collega’s gaan elkaar beoordelen op verschillende criteria, waaronder casuïstiek bespreking, methodologie, resultaten, wijze van interpretatie, relevantie en originaliteit. De beoordelaars kunnen aanbevelingen doen voor verbeteringen of wijzigingen.