Samenwerking Fynon en DiHaZ

Samenwerking Fynon en DiHaZ

Woensdag 5 juli hebben DiHaZ (vereniging Diëtisten Hardenberg Zwolle) en zorggroep Fynon een intentieverklaring getekend voor een nauwe samenwerking. Ze hebben als gezamenlijk doel om de paramedische zorg in de regio te verbeteren en te bevorderen. Deze samenwerking is een belangrijke stap in het streven naar hoogwaardige en efficiënte multidisciplinaire zorg in de regio, waarbij de gezondheid van de inwoners centraal staat en paramedici met plezier hun werk kunnen doen.

Kennis en expertise delen

DiHaZ en Fynon streven ernaar om met de samenwerkingsorganisatie een overkoepelende organisatie te vormen waarin verschillende paramedische onderwerpen worden georganiseerd. Denk hierbij aan valpreventie en gecombineerde leefstijl interventie. Door samen te werken willen ze kennis en expertise delen en uitwisselen. Deze organisatie zal fungeren als een platform voor het bevorderen van innovatie, onderzoek en voortdurende professionele ontwikkeling binnen de paramedische sector. En natuurlijk als aanspreekpunt voor paramedische zorg in de regio IJssel – Vecht.

Positieve invloed gezondheid en welzijn

DiHaZ en Fynon zijn van mening dat deze tijd vraagt om nauwere samenwerking. Alleen samen met andere (para)medici kunnen de uitdagingen in de zorg effectief worden aangepakt. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking zal leiden tot verbeterde paramedische zorg en een positieve invloed zal hebben op de gezondheid en het welzijn van de inwoners in de regio.

Wie zijn DiHaZ en Fynon?

DiHaZ is de beroepsvereniging van diëtisten in de regio Hardenberg-Zwolle. Fynon is een coöperatieve vereniging van fysiotherapieorganisaties die patiënten en fysiotherapiepraktijken bij elkaar brengt en fysiotherapeuten ondersteunt bij het leveren van de beste zorg. Fynon is actief in de regio’s Zwolle, Hardenberg en Flevoland.