Versterken van preventie in Zwartewaterland

Versterken van preventie in Zwartewaterland

Zoals jullie weten heeft Zorggroep Fynon de Gecombineerde Leefstijl Interventie gecontracteerd in de regio. De huisartsen in Hasselt geven samen met Fysiotherapie van den Bosch uitvoering aan de GLI SLIMMER. Vanuit dit initiatief heeft Fynon de gemeente Zwartewaterland aangehaakt, en zijn er in samenwerking met de GGD plannen ontstaan voor de aanvraag van subsidie in het kader van ‘Versterken preventie in de eerste lijn’. Helaas is de subsidie aanvraag door ZonMW niet gehonoreerd, maar zijn de ambities niet verloren gegaan!

Door de toenemende druk onder huisartsen wordt het steeds moeilijker om een passend advies te geven over het beschikbare leefstijl- en welzijnsaanbod in de regio. Een structurele en intensievere samenwerking tussen de huisarts, fysiotherapeuten en andere paramedici en het sociaal/welzijnsdomein is nodig om kwetsbare patiënten en inwoners te ondersteunen en de huisarts te ontlasten. Met de eerste ervaringen en geleerde lessen van het project Welzijn op Recept willen we de volgende stap zetten in die samenwerking tussen eerstelijnszorg (huisarts/fysiotherapie/paramedici) en het welzijnsdomein in Zwartewaterland. Doel van dit initiatief is om voldoend ruimte (tijd) te creëren voor een effectief leefstijladvies van patiënten vanuit de eerste lijn. Daarnaast willen de initiatiefnemers de doelgroep en de behoeften van de doelgroep inzichtelijk(er) maken om het persoonlijke leefstijladvies beter te kunnen afstemmen op het leefstijlaanbod in Zwartewaterland.

Wat zijn de projectplannen?

1. We ontwikkelen een Preventieloket (digitaal en fysiek) met de gezamenlijke inzet van aanbieders van preventieve leefstijl- en welzijnsinterventies, zorgverleners en doorverwijzers in de regio. Het model (spinnenweb) van Positieve Gezondheid wordt voor patiënten ingezet om hen te begeleiden naar een passend aanbod.

2. Aan het Preventieloket wordt een ‘verbinder of buddy’ gekoppeld. Die neemt de kwetsbare inwoner (vanuit de huisartsen en fysio praktijk) aan de hand en ondersteunt hem/haar bij de keuze van een passend leefstijlaanbod. De verbinder/buddy zorgt ervoor dat dat de patiënt ook daadwerkelijk aan de slag gaat met zijn/haar leefstijl en heeft daarmee in het begin ook vooral een coachende rol. Kwetsbare inwoners worden bij de ontwikkeling van het fysieke en digitale Preventieloket betrokken zodat het aanbod aansluit bij hun behoefte. We maken gebruik van goede voorbeelden in de regio. Zo is in Deventer een project gestart via het algemeen maatschappelijk werk (en met behulp van een subsidie van de provincie Overijssel) met de naam: ‘Waar is Wally’? Een Wally is een maatschappelijk/sociaal werker die de huisarts en de POH-er ondersteunt en tijd en ruimte vrijmaakt om de verbinding te maken tussen de eerstelijns zorg en het welzijns-/leefstijlaanbod. De maatschappelijk werker heeft vaak meer zicht op het voorliggend veld en kan ook ‘lichte hulp’ inzetten. In Deventer werken inmiddels 14 huisartsenpraktijken met een Wally.

3. Het leefstijlroer wordt ingezet als digitaal verwijsplatform. Het leefstijlroer is vergelijkbaar met de thema’s van Positieve Gezondheid. Proscoop en MCC Klik hebben het model hierop aangepast. Het gaat om dit leefstijlroer (gemeente Zwolle). Als je klikt op een onderdeel van het leefstijlroer, kom je op een pagina met adviezen, zelfmanagement en professionele ondersteuning. In de gemeente Zwartewaterland wordt de komende tijd invulling gegeven aan de activiteiten.

Interesse?

Ben jij ook geïnteresseerd in het versterken van preventie in de eerstelijn? Of heb je vragen naar aanleiding van bovengenoemde project? Neem dan gerust contact met ons op!